Aanmelden voor de nieuwsbrief

De samenleving verandert: van ik- naar wij-tijdperk, lees meer

We zijn als samenleving op weg naar een tijdperk waar we ons authentieke zelf, ons volledig potentieel en onze individualiteit in willen zetten als "deel van een groter geheel". De ontwikkeling van de mensheid, organisatie en samenleving wordt steeds meer bepaald door "hogere" spirituele invloeden en wetmatigheden.

 

Willen we koste wat kost vast blijven houden aan het oude bekende, of werken we mee aan de vernieuwing? 

                        

 

De omslag van "ik" naar "wij" denken zal enorme kracht, gemak, gezondheid en welzijn voortbrengen. Maar alleen als ego's, oude machtstructuren en vastgeroeste oordelen langzaam ontmanteld mogen worden, zullen negatieve emoties en verborgen agenda's oplossen.  

oneworld.jpg

Er is immers innerlijke bereidheid aan het ontstaan om het "wij"gevoel centraal te stellen. Waarden en levensdoelen behoeven niet meer gehaald te worden uit wereldlijk succes en materiële welvaart. Deze bewustzijnsverschuiving, die volop gaande is - zowel "ondergronds" als in de bewuste beleving van veel mensen - zal op korte termijn een  maatschappelijke en organisatorische omslag teweeg brengen. Het zal leiden tot een innerlijk onafhankelijke kracht en groei en tot een balans tussen mannelijke en vrouwelijke bedrijfsvoering. Gouden Tijds  bewustzijn manifesteert zich reeds in alle lagen van mens, organisatie en samenleving.

 

Organisaties zullen mee moeten veranderen

Er komen steeds meer nieuwe tijdsjongeren, die zich niet in het oude systeem kunnen vinden en die om die reden vaak van baan veranderen. Hierdoor verslechtert binnen organisaties de efficiëntie van bedrijfsprocessen en een goede doorstroming naar hogere functies. Bedrijven, instellingen en organisaties zullen aansluiting moeten vinden bij de nieuwe tijdgeest.

 

Er is meer behoefte aan werken vanuit plezier en het hart

Op individuele basis vindt er overal bewustzijnsgroei en intuïtieve ontwikkeling plaats. Innerlijke groei krijgt straks (na afloop van de economische crisis) een plek binnen de Gouden Tijds organisaties.
Organisaties en medewerkers zijn in deze overgangstijd dan ook zeer gebaat bij non-duaal leiding geven. Non-duaal, Gouden Tijds leidinggeven is veelomvattend. Het behelst naast meer contact met de natuur ook intermenselijke aspecten, zoals intuïtief leiderschap, volkomen openheid en het scheppen van mogelijkheden tot zelfontplooiing. Dit resulteert in meer samendoen, hart, gezondheid en openheid onder elkaar.

Het nieuwe leidinggeven bevordert opereren in netwerken en leidt tot het ervaren van gezamenlijke verantwoordelijkheid. We leven en werken dan niet langer voor winstbelang, maar voor hartbelang. Kortom, als levensbestemming, bewustzijnsgroei, zelfreflectie, aanleg en kwaliteiten ook op het werk hun geëigende plaats krijgen en gecoached worden door ervaren zelfgerealiseerde mensen, ontstaat er vanzelf meer betrokkenheid, werkplezier, inzet, gezondheid en samenwerking.

 

Nieuw zelfgerealiseerd leiderschap gevraagd

Deze tijd vraagt van leiders dat zij ook bereid zijn het eigen gedrag en levensdoel ter discussie te stellen. Het vraagt van leidinggevenden dat ze in staat zijn een dynamisch evenwicht tussen diverse belangen te kunnen behartigen: het eigenbelang, het organisatiebelang, het belang van medewerker en cliënt en het belang van de maatschappij. Leidinggevenden dienen zelf innerlijk en bewust te groeien. Zij zijn belangrijk, want zij sturen het "schip" en bepalen de sfeer van waaruit gewerkt wordt. Sleutelwoorden hierbij zijn vertrouwen, intuïtief bezield leidinggeven, integriteit, gezondheid, de weg van het hart en zelfrealisatie. 

 

Meegaan met de nieuwe tijd voorkomt "omvallen" van mens en organisatie

 

vlinder3.jpg

 

Bewuste leidinggevenden stappen al uit comfortzones. Ze zullen voorzichtig oude structuren ter discussie stellen en openbreken. Op deze wijze helpen ze op integere en verantwoorde wijze mee aan een tijdig en veilig transformatieproces en het dienen van de samenleving.

 

 

Hoe komt verandering tot stand?

Om de omslag van oud naar nieuw te brengen zullen leidinggevenden en medewerkers, samen met het ingeschakelde EBC-team, diep moeten willen kijken naar zichzelf en de organisatie. Ieder zal voor zichzelf een antwoord moeten vinden op de volgende vragen.

• Wat beweegt mij ten diepste?
• wat is mijn bestemming en die van mijn organisatie?
• Liggen die bestemmingen in elkaars verlengde?
• Draag ik door mijn inzet en samenwerking optimaal bij aan het organisatieresultaat, in termen van individuele en maatschappelijke meerwaarde?
• Hoe draagt de organisatie, waaraan ik mijn hart en krachten geef, bij aan de maatschappij?

Door het onderzoeken van deze vragen, en de bereidheid te handelen naar de antwoorden van het hart en het authentieke zelf, kunnen oude patronen worden onderkend en losgelaten. Zij maken dan plaats voor het bezielen van een florerend bedrijf. Er ontstaat een omslag van "ik" naar "wij" en een natuurlijk meestromen met de maatschappelijke veranderingen.

 

Organisaties van de toekomst oriënteren zich nu op advies en verandering

De intercontinentale Elohim Krachtplaats met haar unieke locatie en het Elohim Business Team met haar diensten en jarenlange Gouden Tijdservaring zijn een belangrijke schakel voor het activeren van het volledig potentieel van mens en organisatie in Nederland en België. Het Elohim Business Centre leidt naar zelfrealisatie en levensbestemming, naar Gouden Tijds leiderschap en naar balans tussen mannelijke en vrouwelijke krachten in individue en organisatie. Anders gezegd: bereik een levensdoel dat past bij jou en bij de organisatie, waarbij beiden elkaars krachten aanvullen.

Contact
© Joke ElZiam Nootebos