Aanmelden voor de nieuwsbrief

EBC team en doel


 

Doel

Het Elohim Business Centre stelt zich ten doel organisaties, bedrijven en instellingen te helpen bij de omslag in de bedrijfsvoering die nodig is om een Gouden Tijds organisatie te kunnen worden. Hiervoor worden adviezen, workshops, procesbegeleiding, coaching en opleiding geboden. De medewerkers van het Elohim Business Centre hebben zowel oude tijds als Gouden Tijds ervaring op het gebied van management bij overheid en bedrijfsleven. Het Elohim Business Centre leidt naar zelfrealisatie en levensbestemming, naar Gouden Tijds leiderschap en naar balans tussen mannelijke en vrouwelijke krachten in de organisatie. Anders gezegd: je bereikt een levensdoel dat past bij jou en bij de organisatie, waarbij beiden elkaars krachten aanvullen.

 

Algemene werkwijze

Uitgangspunt voor elk advies of verbeterplan van het Elohim Business Centre vormt de Business reading. Dit is een energetische organisatiediagnose waarin de blauwdruk van het bedrijf, instelling of organisatie, worden ingevoeld of “gelezen”. Ook probleemstellingen, zaken als samenwerking binnen het bedrijf en de uitstraling naar klant en maatschappij kunnen worden “gelezen”.

In de organisatiescan wordt de Business reading uitgebreid met een interviewronde met sleutelfiguren in de verschillende lagen van de organisatie. Door combinatie van de informatie van de energetische diagnose en die van de beleving van de medewerkers in het bedrijf kan worden gekomen tot een rapportage over de huidige staat en het ontwikkelperspectief van de organisatie. Dit document,  de organisatiescan, is de basis voor overleg met de opdrachtgever over een eventueel op te stellen en uit te voeren veranderplan.

Het belang van de aanpak van het Elohim Business Centre is dat de oude denk- en handelvalkuilen van de gangbare oplossingen worden vermeden, die vaak alleen opnieuw de oude duale basis voeding geven. Daarmee wordt ingezet op nieuwe creatieve oplossingen, verbondenheid, gezamenlijke gevoede doelen en worden onnodige investeringen en inspanningen voorkomen.

 

Team

In het Elohim Business Centre wordt samengewerkt  door meerdre Healers en Docenten. Naast hun specifieke werkervaring hebben zij echter ook een eigen Gouden Tijdsdroom die ze volgen. Zij zijn veelal bij het Elohim Centre opgeleid, waardoor ze in staat zijn ook de subtiele onderstromen van een organisatie, haar medewerkers, structuren en klantrelaties te kunnen lezen en helen.

Dit doen ze vanuit een steeds groter wordend hart dat cliënten en medewerkers echt kan zien in hun potentie en essentie. Het dienstbaar kunnen zijn aan anderen, organisaties, bedrijven en de samenleving, maakt hen gelukkig.

Joke Elziam Nootebos
Is de founder van het Elohim Centre en directeur van het Elohim Business Centre


 

Elohim Business Centre ervaren sinds 2002 met nieuwetijds bedrijfsvoering

De Elohim organisatie geeft de essentie, innerlijke groeibehoefte en levensbestemming van ieder teamlid een plek. De Elohim organisatie kent de essentie, innerlijke groeibehoefte en levensbestemming van de diverse teamleden en stemt de functie en taken zoveel als mogelijk hierop af. Ook besteedt ze hier sinds jaar en dag geld en tijd aan wat zich ruimschoots terugbetaalt. Ze coacht mede naar productiviteit, openheid en non-dualiteit. Daardoor zijn mensen op hun plaats in de organisatie, werken ze met hart en ziel, ondersteunen ze elkaar zowel als het doel en de financiën van het Elohim Centre en voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor al het reilen en zeilen van de organisatie, haar cliëntèle en de natuur.