Aanmelden voor de nieuwsbrief

Zelfrealisatie; vastlopen leidinggevenden


Leidinggevenden zijn vaak zo krachtig, flink en zelfstandig geworden omdat ze in hun jeugd weimacht.jpgnig herkenning, steun en warmte hebben ervaren voor hun openstaande subtiele gevoelens (van de ziel) In het karakter ontstond; "ik zoek het zelf wel uit". En met heel hun inzet ondersteunen leidinggevenden nu anderen in privé- en werksfeer. Tijdens de jaren van innerlijke ontwikkeling en bewustzijnsgroei ontstaat, vaak na veel moeite of problemen, eigen liefde en steun voor grenzen, veiligheid, eigen voorkeuren, het fysieke en de stemmingen. Toch blijft er twijfel over de eigen levensweg, de Taak, het echte geluk en de vreugde van het leven. Ondanks alle inspanning en bewustzijnsontwikkeling.

 

De weg naar zelfrealisatie en vreugde voert terug naar het kwetsbare (ziele) kind van toen, voert naar onschuld en de openstaande ware natuur van het authentieke zelf.

 

Voor leidinggevenden zal de volgende stap in de ontwikkeling zijn om zich te openen in kwetsbaarheid en ware natuur. Het Elohim Centre is een van de weinige praktijken waar veel ervaring is op het gebied van masterhealingen op de zwangerschapsperiode en jeugdjaren. Ervaring met de verinnerlijkte ouder-kind processen, waardoor de kwetsbare ziel zich tijdens de jeugd sloot en een sterke persoonlijkheid ontwikkelde. Het authentieke zelf en de ware natuur kan hier meestal niet anders doorheen dan met hulp van buitenaf omdat het in de celherinneringen en oeronderbewuste vastzit. Dit vraagt om specialistisch healingswerk. Elohim persoonlijke masterconsulten kunnen één tot drie dagen duren, opleidingen en de Elohim Krachtplaats ondersteunen dit proces waardoor zelfrealisatie mogelijk is.

Je kunt informeren welk soort sessie voor jou geschikt is tijdens een tel. kort consult: +31 (0) 597 541539

 

 Kwetsbaarheid, kracht en nederigheid zonder ik-gerichtheid is de weg naar zelfbevrijding, eeuwig geluk en levensbestemming.

 

Joke ElZiam Nootebos