Aanmelden voor de nieuwsbrief

Nieuwetijdsenergie ook in jouw organisatie?

Net als voor veel hooggevoelige mensen geldt ook voor mij dat ik vaak met verbazing heb gekeken en nog steeds kijk naar hoe mensen op elkaar reageren. Het raakt me tot diep in mijn hart en het maakt dat ik erom moet huilen.

 

Gehuild oneworld.jpg

Zo heb ik bij mijn laatste werkgever letterlijk gehuild toen ik als HR manager een gesprek had met een aantal OR leden. Zo'n pijn deed het me te zien dat ze zo'n ontzettend wantrouwen hadden in de directie. Ze snapten niet waarom ik huilde, ze dachten dat ze mij persoonlijk iets aangedaan hadden. Ik kon ze niet duidelijk maken dat ze beter SAMEN met de directie konden werken om zo een betere bedrijfssfeer te creëren. Nee, zij gingen tot in de rechtbank....Hard tegen hard, was hun credo. "Wij als werknemersvertegenwoordiging moeten winnen van de bedrijfsdirectie". Andersom was het eigenlijk niet anders, de directie liet zich ook leiden/lijden door haar ego en emoties.
Ik heb geprobeerd wat ik kon, beiden waren blij met mijn bemiddeling, maar ik kon niet meer.....
Mijn innerlijk kind kon de negatieve sfeer niet meer aan. Ik kon niet meer in mijn eigen Licht blijven staan en ik ging er bijna aan onderdoor.
Als zij niet werkelijk zelf wilden veranderen dan kon ik niets voor hen doen. Ik liet het toe dat ze op mij leunden. Ik was op.....

 

Terugkijkend heb ik eigenlijk in mijn hele werkzame leven dit gevoeld; deze onderstromen in bedrijven, maar ook in groepen mensen. Het ‘ ik en jij' gevoel, het ‘zij en wij'....Overal heb ik geprobeerd er iets aan te veranderen.
Het wordt me allemaal steeds duidelijker; het is de dualiteit die mensen laat leiden, maar tegelijkertijd ook lijden. Ook ik heb daar aan meegedaan, ook al voelde ik steeds de pijn in al mijn cellen.

 

Door nu veel op het Elohim Centre en dus de krachtplaats aanwezig te zijn doorzie ik al die patronen in mijzelf. Ik voel dat ik steeds meer in mijn Kracht kom te staan.
Muurtjes mogen nu omvallen waardoor mijn ware Ik tevoorschijn komt. Mijn kristallijnen, oh zo kwetsbare innerlijk kindje, komt steeds meer tot bloei en ik leer daadwerkelijk naar haar te luisteren. Door te leren niet alleen alles van ‘bovenaf' te ervaren, maar meer in mijn lichaam te komen, leer ik te voelen hoe het echt op aarde is. Hierdoor begrijp ik de mensen ook meer waardoor ik weer minder oordelend en ongeduldig kan zijn.

 

Ik hoef niet meer te vluchten voor mijn eigen pijn.
Ik heb een keus: Of ik blijf omdat het bedrijf met haar missie, doelstellingen en de taak die ik daar mag uitvoeren me aanstaan, of ik vertrek omdat ik niet achter deze waarden sta en ik zoek iets waar mijn hart ligt, waar ik blij van word en waar ik energie van krijg!

 

Binnen het EC wordt gewerkt vanuit het wij-gevoel

SAMEN wordt alles gedragen. De een is niet meer dan de ander. Ieder heeft zijn of haar taak waar die goed in is en die hij/zij graag doet. Ieder individu is even hard nodig voor het bedrijf. Ook hier is nog wel eens een onderstroom voelbaar, maar dit wordt in Liefde aanschouwd en daardoor kan het transformeren tot iets moois en creatiefs. Harmonie en het WIJ-gevoel zijn hier aanwezig.
Mijn wens is dat vele bedrijven dit voorbeeld mogen volgen.

Willeke

 

Nawoord van Joke, direkteur Elohim Centre;

Willeke haar gevoel voor dingen die niet ge-uit of besproken worden, kwesties die anders onbewust kunnen blijven of onderlinge versluiering kunnen geven, vind ik van een grote schoonheid. Ik herken daarin de puurheid van de engelenmens Willeke en mijn eigen kristallijnen "weten" en wens over het gedrag van nieuwetijds mensen en organisaties waar openheid, integriteit en elkaar opbouwen, zoveel meer liefde, harmonie en gemak kunnen doen stromen.

In mijn eigen verleden en later ook in het centrum, in sommige teamleden van weleer, inclusief mezelf, heb ik veel te maken gehad met de oude aarde omgangswijze waarin er van alles over elkaar gedacht en bekritiseerd werd, zelfs tegengewerkt werd op een ondergrondse manier, waar vriendelijk doen moest verhullen wat er eigenlijk gedacht werd. Het is een hele weg geweest om op liefdevolle, oprechte wijze gelijk aan te kaarten wat er op ons hart ligt zonder de ander te willen veranderen of benadelen. Daarnaast ook te signaleren en aan te geven welke prachtige kwaliteiten we zien in die ander. Daarbij moesten we als oude aarde mens ook leren zien en transformeren, hoe we, ondanks liefde, vriendschap en complimentjes, nog steeds als een onvolwassene kunnen reageren op kritiek. Pas als we onze eigen zielepijn uit de kindertijd en in de relaties daarna, hebben geheeld, zullen we minder oordelen of anderen willen meten aan onze maatstafen.

Ik prijs me zo vaak gelukkig mijn dagen door te mogen brengen met een team en werkplek waar dit alles al redelijk stroomt. Waar samenwerken ook vriendschap betekent. Een vrienden-werk-plek waar we de toegevoegde waarde van iemand als Willeke met haar kristallicht, heel goed kunnen gebruiken zodat onze onderlingen contacten nog fijner en werkzamer worden dan ze al zijn. Alleen al Willeke haar aanwezigheid als kristalmens, haar puurheid, zal ook van positieve invloed zijn op al onze contacten met jullie, met buiten.
Onderlinge helderheid, harmonie en inzichten is wat Willeke met haar speciale gave hiervoor, altijd en overal beoogt en bereiken kan, als er daartoe een wens is. In teams, organisaties en relaties. Mocht je van haar diensten gebruik willen maken mail dan; info@elohim-centre.org of bel +31 (0)597 541539