Aanmelden voor de nieuwsbrief

Gouden tijden, slechte tijden

 

Gouden tijden, slechte tijden.

 

 Zwanger, maar van wat?
Aan het begin van deze maand is de Elohim Centre Nieuwsbrief 39 in de mailbox geland. Zoals gewoonlijk scroll ik snel door de tekst. Direct blijf ik hangen bij de Kosmische Oproep. Wat ik er bij voel laat zich moeilijk in woorden vatten. Blij, opgewonden, verheugd, eindelijk gaat het beginnen. Maar ook fysieke krampen, angst. Het is te vroeg, ik ben er nog niet klaar voor. En altijd is er ook irritatie. Zeg nu ook eens een keer wat dat is, die Gouden Tijd. Waar kan ik naar uit zien, waar kan ik op rekenen? In de onderstaande tekst is een poging gedaan er iets over te zeggen. Klopt het allemaal wat er staat? Misschien niet. En volledig is het zeker niet. Het is een poging een rode draad te vinden.

De Kosmische Oproep vormt de start van dit verhaal, aangevuld met alles wat er momenteel op onze planeet gaande is. Want het zijn moeilijke en zware tijden. Ernstige financiële crises en een grote werkloosheid. Zelfs hele landen lijken af te stevenen op een faillissement. Modderstromen, overstromingen, vulkanen die hun as uitstorten over de wereld. Zware aardbevingen. Vele levens verloren, onvoorstelbaar leed. En het lijkt wel alsof het niet ophoudt. Het goede nieuws is dat het de geboortepijnen zijn van de nieuwe Gouden Tijd. De conceptie heeft lang geleden plaatsgevonden, er is geen weg terug. De bevalling nadert, begin maar vast te puffen.

 

Samenleving
De wereldbevolking groeit naar de 7 miljard. De aarde barst uit haar voegen. Op verschillende plekken kan de aarde de bevolkingsdruk nauwelijks dragen. De komende jaren zullen vele zielen er voor kiezen de aarde te verlaten. Omdat het aantal geboortes laag blijft, zorgt dat voor een enorme verkleining van de wereldbevolking. Landsgrenzen zullen vervagen. Mogelijk kiezen grote groepen mensen er voor te migreren. Gemeenschappen zullen relatief klein van omvang zijn en een communaal karakter hebben. Voldoende ruimte voor individuele vrijheid, met gedeelde voorzieningen.

Ouderschap is een bewuste keuze uit liefde. Opvoeding wordt een taak voor de gemeenschap en is niet voorbehouden aan de biologische ouders. Onderwijs zal radicaal van karakter moeten veranderen. Onderwijs en opvoeding hebben tot doel mensen bewust te maken van hun levenspad en bestemming en staat ten dienste van het ontwikkelen van de hogere (multidimensionale) kwaliteiten.

De religieuze systemen die we nu kennen zullen verdwijnen. Er is geen ruimte voor dogmatisme en manipulatie met angst. De tempels blijven, in welke vorm dan ook, maar krijgen een andere functie. Het worden tempels van opvoeding, van onderwijs en van heling. En het worden plaatsen om de all-eenheid te vieren.

Gemeenschappen zullen voor een belangrijk deel zelfvoorzienend zijn. Eenvoudige woningen, gedeelde voorzieningen, ecologische bouwstijlen. Gebruik van zonne- en windenergie. Op biologisch verantwoorde wijze voedsel verbouwen. Kleine gezondheidscentra met diversiteit in traditionele en nieuwetijds helers. Eerbied voor alle natuurrijken. Co-creatief.

 

Economie
Onze economische principes zijn gebaseerd op schaarste en winstmaximalisatie. Het motto is in zo kort mogelijke tijd met zo weinig mogelijk inspanning zo veel mogelijk geld verdienen ten koste van alles en iedereen. Formeel is de slavernij afgeschaft, maar in ontwikkelingslanden is sprake van grootschalige kinderarbeid. En waarom zijn er eigenlijk ontwikkelingslanden? Hoe komt dat?

Een gezonde economie is een economie van overvloed. Dat begint zodra geldstromen gezond zijn: op een ‘juiste’ manier geld verdienen en het op een ‘juiste’ manier uitgeven. Geen crimineel gedrag, geen uitbuiting, geen winst ten koste van iets, maar werken, individueel en collectief, voor het hoogste goed van alles en iedereen.

Denk eens na over de veranderingen die dat met zich mee brengt. Geen reclamebureaus meer. Geen mode-industrie meer. Geen overbodige luxe producten. Geen advocaten en accountants meer nodig hebben. Een radicaal ander rechtssysteem, want het huidige is gebaseerd op bescherming van eigendom. Geen betuttelende regels meer die niet zijn geschreven voor het hoogste goed van allen.

Hoe het verder gaat met de wereldhandel? Veel producten zullen lokaal worden geproduceerd en verhandeld. Economieën die gebaseerd zijn op export en transport zullen vergaande aanpassingen moeten doen. Internationale handel neemt sterk af. Multinationals zullen verdwijnen.

 

Leiderschap
Een bekend gezegde luidt dat ieder cultuur de leiders krijgt die het verdiend. En een derde dimensie wereld trekt leiders aan van matige kwaliteit. De mannelijke energie is dominant. De negatieve variant daarvan zien we overal om ons heen: autoritair, hiërarchisch ingesteld, gericht op korte termijn succes, logisch zonder gevoel, wantrouwend en controlerend. De vrouwelijke energie ontbreekt. Die kant is samenwerkend, ondersteunend, gericht op het geheel in plaats van een deel, luisterend en waarheidlievend, en moet nadrukkelijk worden ontwikkeld.

Alleen als de mannelijke en vrouwelijke energie in balans worden gebracht kan nieuwetijds leiderschap ontstaan. Pas als we eerst zelf volwassen zijn geworden, kunnen we onze leiders kiezen. Tot welk politiek stelsel dat zal leiden, moeten we afwachten. Het zal zeker het einde betekenen van manipulatieve politiek, overdonderende tactieken en dictatorschap. Veelal zal sprake zijn van natuurlijk leiderschap. Degene die er het meest geschikt voor is, zal eenvoudigweg bepaalde taken op zich nemen of daarvoor gevraagd worden.

 

Technologie
De technologie van vandaag is feitelijk nog steeds dezelfde als die van het begin van de industriële revolutie. Er rijdt dan weliswaar geen paardentram meer en de stoomtreinen staan in het museum, onze industrie draait nog steeds op verbranding van fossiele grondstoffen. De aarde is nagenoeg uitgeput en wat doe je als kolen, olie en gas op zijn? De noodzaak voor alternatieven is erg groot.

Onze energiecentrales gebruiken fossiele brandstoffen. Dat stopt een keer. Kernenergie is misschien, maar niet altijd en overal, een oplossing. Veel van onze technologische hoogstandjes zullen verdwijnen. Voor auto’s, ook de elektrische, is geen energie meer. Er zullen andere vormen van transport gevonden moeten worden. Wellicht moet het vliegende tapijt opnieuw worden uitgevonden? En als de energie op is, wat zal ons dan kleden? Hebben we nog een magnetron? En waar o waar komt onze koffie vandaan? En wat gebeurt er met het internet en onze mobiele telefoon? Of worden we zulke krachtige telepaten dat we dat laatste niet meer nodig hebben? De boodschap is duidelijk: technologische vernieuwing is noodzaak, technologie die recht doet aan spirituele uitgangspunten en in harmonie is met Moeder Aarde.

 

Uitdaging
Er staat ons een grote, hele grote uitdaging te wachten. Als puntje bij paaltje komt, weten we eigenlijk niet voor welke klus we staan. We weten niet waar we naar toe gaan, weten niet hoe we reizen en weten niet wat te doen. En de uitnodiging om mee te doen, zit in je mailbox.

En afgelopen zaterdag, toen ik druk doende was met mijn favoriete bezigheid (op de bank zitten dagdromen) stond er ineens een man voor mijn neus. Strak in het pak, wit gestevend overhemd, mooie stropdas. Stond daar te zwaaien met een papier in zijn hand. Zonder een woord te zeggen, wist hij de bedoeling over te dragen. Wij hebben een contract. Wakker worden nu, aan de slag. En toen ik mijn ogen had scherpgesteld, was hij al weer weg.

Gelukkig hoef ik het niet alleen te doen. Jullie zijn er immers ook? Toch?  Denk er aan, het is cocreatie. Ik, jullie en alle anderen. Je weet wel, die anderen uit de zoveelste dimensie. Of waar vandaan in de Kosmos ze dan ook mogen komen. Ze zijn er al heel lang en doen al net zo lang het voorbereidende werk. Nu is het tijd dat wij ons bij hen aansluiten. Ascentie is niet voor mij, is niet voor jouw, is niet voor de aarde. Het is voor de hele Kosmos. Als wij niet ascenderen, kunnen zij ook niet groeien.

We hebben allemaal een contract. Ieder van ons heeft afgesproken iets te doen dat van belang is. Nu is de tijd je te herinneren waarvoor je bent gekomen. Heb vertrouwen. Spring. We doen het samen, ook dat staat in het contract. Help mee nieuwe gemeenschappen te vormen. Doe wat je kunt. Op alle vragen die je hebt, is een antwoord. Voor alle problemen die je ziet is een oplossing. Samen kunnen we dat klusje klaren.

Aan de ander kant van de sluier staan er duizenden en duizenden op ons te wachten. De lichtsteden verwachten je. Al hun kennis en vaardigheden staan tot je beschikking. De bibliotheken van de lichtsteden zijn geopend. En als je er aan toe bent, zal ook de Bibliotheek van de Kosmos zich voor je openen. Ook de deur naar de hogere dimensies staat open. Wagenwijd open. Als je daar door heen gaat, vind je je Gids. Sta toe dat je wordt gegidst. En als dat de bedoeling is of passend is, ontwikkel je dan tot een kanaal.

 

Kosmische Oproep herhaald
Waar het op neer komt is je intentie. Heb je de Kosmische oproep gehoord en wil je iets doen? Of weet je het niet precies? Kom naar het Elohim Centre, deel je gevoel, praat er over en doe mee aan een retraite. Ontdek samen wat je bezig houdt en waar je talenten liggen. Leer hoe het is om in een community te leven en werken. Leer hoe een zelfvoorzienende gemeenschap er uit zou kunnen zien en help mee er één op te bouwen.

Laten we het vooral ook praktisch houden. Natuurlijk gaat het over persoonlijke processen en over ascentie en over hoe we elkaar daarin steunen en wat de krachtplaats daarin allemaal betekent. Het gaat echter ook over handen uit de mouwen steken. De ascentie moet ook in de stof worden gebracht! Hoe verbouwen we op verantwoorde wijze ons eigen voedsel? Hoeveel energie gebruiken we? Kunnen we op alternatieve energiebronnen overschakelen? Hoe maak je een krachtplaats? Hoe zorgen we er voor dat onze kinderen ook workshops kunnen volgen? En waar zullen we allemaal slapen? En wie gaat de kar trekken? Allemaal hele aardse vragen die nu om een antwoord vragen. Waarvoor iedereen nodig is en is genodigd.

Wie weet, misschien ben jij uiteindelijk één van hen die nieuwe gemeenschappen helpt stichten. Is dat niet een mooie Gouden Droom?

 

Gerard ter Haar

9 mei 2010