Aanmelden voor de nieuwsbrief

Nieuwetijds leiderschap, wat is dat?

Hebben we genoeg van alle ego's, karren trekken, tussen werkvloer en de bedrijfsleiding in te moeten zitten, de oneindige stroom van werk, eilandjes, tegenwerking, onderstromen of manipulatie? Denken we steeds dat we het voor elkaar krijgen, op de goede weg zijn en volgt vervolgens toch weer de zwaarte? Hoeveel hebben we reeds geleerd van deze spiegels? Zijn we spiritueel gegroeid? In hoeverre is onze kracht en kwetsbaarheid één, net als onze mannelijkheid en vrouwelijkheid?


Zijn we toe aan de volgende stap; die van non-dualiteits leider?
Nieuwetijds leiderschap begint bij spiritueel Meesterschap, thuis en op het werk, maar vraagt uiteindelijk om zelfloosheid en verlichting. Dit kunnen we aflezen aan de mate van gemak, vreugde en lichtheid waarmee we ons werk doen. Een vrij, aanwezig zijn en licht gevoel dat onafhankelijk van de werkvloer, situatie en mensen is. Zelfs al moeten we alle zeilen bijzetten, moeten we heel wat problemen oplossen, karren trekken en veranderen of wordt dat niet gewaardeerd, dan nog blijft het onderliggende, altijd aanwezige, lichtvoetigheidsgevoel.


Eerst door de knieën
De volgende generatie zal te maken krijgen met dergelijke bedrijfsleiders. Deze leiders zijn nu, net als alle zoekenden naar verlichting, eerst en voorgoed murf aan het worden van ploeteren, duwen en het dan maar weer zo laten totdat de volgende problemen er zijn. Moe van teleurstelling, weer op-veren en weer een nieuwe horizon zien. Moe van het niet erkend, gezien, aangevoeld of gerespecteerd worden. Moe van zichzelf, de onderstromen, ego's en het gemis aan passie.

Ons ego ziet, ondanks bewust meesterschap, nog lange tijd kans om door te gaan met subtielere vormen van identificatie met toekomst, verleden en ambitie waarna onlosmakend het afgematte, oordelende zelf of innerlijk kind onze stemming of ons lichaam weer doen instorten. Voor we het weten ontstaan er dan opnieuw verhalen, conclusie en oordelen in ons hoofd en al die tijd vergeten we te genieten. Totdat we voor de laatste keer door de knieën zijn en we weten hoe zelfloos leiding te geven. Ons innerlijk kind en onze passie zullen het geheel dan ondersteunen.


Geen resultaat of verwachtingen
Pas als de leider werkt en toekomstplannen maakt zonder resultaat te willen, zonder het persoonlijk zelf met eigen behoeften, ambitie, gevoelens en persoonlijke overtuigingen er tussen te zetten, zonder aanhoudend denken op momenten dat het niet nodig is, zonder teleurstelling (is verleden), dan pas zal zij/hij onder de Grote Leiding functioneren. Dan blijft de leider in het hier en nu van de grote Stroom en in lijn met haar/zijn medemensen.

 

Problemen en teleurstellingen bestaan alleen in ons hoofd en onze toekomst
In het hier en nu, in deze seconde is er geen probleem en dus geen energie-verlies. Onze mind denkt over de toekomst vanuit het verleden en maakt dat ons "ik" zich identificeert met onze werkproblemen, gevoelens, wensen, bescherming, pijn en oordelen.
Zelfrealisatie en verlichting zijn het loskomen van onze ego-mind of gevoelens door steeds in het moment te aanvaarden en ervaren, ook al moet ons denken en handelen zich bezig houden met de toekomst of de oplossing van een probleem. Zo ontstaat door dit altijd hier en nu, "zelfloos aanwezig zijn", vanzelf de verruimde, heldere staat van lichtvoetigheid, blijheid, dankbaarheid en gemak. In de werkomgeving van een Gouden Tijd leider kunnen dualiteit, knorrigheid en onderstromen niet gemakkelijk overeind blijven. Mensen uit de werkomgeving zullen geleidelijk aan spiritueel meegroeien of verdwijnen en anders zal de non-dualiteits leider mede door het universum een andere functie aangeboden krijgen en weg willen gaan uit de oorspronkelijke werkomgeving. Rondom de Gouden tijd leider zal het Universum, de Stroom, steeds meer helpen. Het bedrijf of de afdeling wordt een krachtplaats van voorspoed als meer mensen daarin opstaan.

 

De zelfloze staat (zelfrealisatie) ontstaat meestal niet zomaar
Het is een hele weg. Een weg die moeilijker te bewandelen is in een zwaardere omgeving. Daarom gaan mensen naar een omgeving waar dit al gerealiseerd is. Bij het Elohim Centre wordt de eigen verlichting en het verlichte leiderschap gemakkelijker "geoefend", belicht en wakker gemaakt en vindt de onthechting plaats van alles "wat we niet zijn".
Net zo lang totdat de verlichte staat zodanig belichaamd wordt dat het ook in een wat zwaardere omgeving dan op de Krachtplaats van het Elohim Centre, aanwezig blijft omdat het belichaamd is. Dan kunnen we ook temidden van dualiteit en werk, de zelfgerealiseerde Gouden Tijd leider zijn, die organisatie, onderwijs, mensen en planeet voert naar universele eenheid, waarden en normen.
Dit is de op handen zijnde wereldwijde verandering. Het gaat erom het in de stof te brengen, in onze wereld van materie, werk, vreugde en welzijn voor iedereen! Het gaat niet langer over persoonlijke verlichting en niet alleen om verlichting van de geest.

 

Contact en mogelijkheden
In de Elohim zelfrealisatie-community wordt satsang en coaching aan non-dualiteits leiders gegeven.