Aanmelden voor de nieuwsbrief

Geen leuk passend werk; organisatie bewustzijns niveau's

De leiding bepaald grotendeels het DNA en bewustzijn van een organisatie

 

 

Werken bij macht-onmacht-organisaties

De organisatie is gericht op controle, greep houden, op geld, overnames, winst maken. dit gaat vaak (onbewust) ten koste van de planeet of mensen. Macht-onmacht-autoritair gedrag, angst voor de toekomst, vergelijken, concurreren, territoriaal gedrag, bondjes, weinig vertrouwen in mensen en de wereld, veel geroddel, ziekte, wisseling en conflicten kenmerken deze organisatie.

Tip om succesvol te kunnen overstappen naar een volgend bewustzijns niveau of werk:
Welke angst of wantrouwen voor mensen en maatschappij zit in jou (on)bewustzijn?
Welke onzekerheid of onveiligheid rondom geld, regelgeving en dominantie of (geen) liefde, zit in je basischakra, geschiedenis, gedrag of (onbewuste) overtuiging?


Werken bij relatie-organisaties, traditionele organisatie

Een organisatie met op afhankelijkheid gebaseerde onderlinge verbindingen. Loyaliteit naar de organisatie vanuit eigen creativiteit en waarheid schiet te kort door de behoefte aan bondjes om zich emotioneel geborgenheid en bevestigd te voelen. Erbij te horen, bevestging, gezien en gehoord te voelen moeten het gat uit de kindertijd vullen en innerlijke zekerheid verschaffen. Structuur, basis, inkomsten, regelgeving, duidelijkheid, begrenzingen, gezamenlijke ondernemerschap, liggen moeilijk bij deze organisatie. De organisatie en mensen zijn gehoorzaam en traditioneel maar staan niet in hun volledige kracht. Gevoelens, emoties, vriendelijkheid, elkaar helpen om erbij te horen en bevestigd te worden kleuren de bonding en band met het bedrijf. Op een dieper niveau bestaat van veel medewerkers uit (on)zekerheid, kwetsbaarheid, afhankelijkheid. Men vindt het vaak moeilijk zich uit te spreken of doet dat vanuit dualiteit en aanpassing. Eigen gedachten, wensen en gevoelens worden onderdrukt. De organisatie gebruikt de mensen en connecties.

Tip om succesvol te kunnen overstappen naar een volgend bewustzijnsniveau of werk:
Heel je kindertijd en vader en moeder projectie op de leidinggevenden, heel je innerlijk kind plus je eerste en tweede chakra en mannelijke en vrouwelijke patronen. Wordt oordeelloos naar jezelf.

 

Ambitieuze, wedijverende organisaties

De organisatie en mensen zijn steeds uit op status, positie, respect, aanzien, targets, nog meer effectiviteit, productiviteit, cijfermatige aansturing, controle en bureaucratie. Ieder zoekt de eigenwaarde of macht buiten zich. Ellebogenwerk, zich niet gewaardeerd voelen, de beste willen zijn, zich willen bewijzen om erkenning te willen krijgen, iemand willen worden, identificatie met werk en resultaat, brengen warme onderlinge banden en de zorg voor een geordende, warme, harmonieuze thuisbasis en werkplek, in gevaar. Er wordt niet op de eerste plaats gekozen voor de verdere groei van het licht van de ziel van de medemens.

Tip om succesvol te kunnen overstappen naar een volgend bewustzijns niveau of werk:
Werk aan de diepste bron van je eigenwaarde, zelfrespect en zelf-liefde (wat niet gebaseerd is op resultaat) en laat ambitie los. Laat je hart je hoofd regeren en eigenbelang opgaan in algemeen belang.

Hart-organisaties met bewuste leidinggevenden

Aan het hoofd van deze organisatie staat een bewuste of zelfgerealiseerde leidinggevende. De organisatie ziet de diepere essentie, ziel en motivatie van haar mensen en ondersteunt die. In deze organisatie zijn meer mensen zich bewust van de werkelijke waarden van het leven en hun levensbestemming, hetgeen voortdurende groei en veranderingen brengt. Er is hart voor de organisatie zowel als voor de mensen en hun ontwikkeling. Natuurlijk ownership ontstaat.
De behoefte om greep op alles te houden heeft plaats gemaakt voor vertrouwen in elkaar en de Bron. Bezield werken, innerlijk en praktiserend leiderschap en persoonlijke levensbestemming worden in het team gestimuleerd. De tirannie van geld en resultaat lost op.

Tip om succesvol te kunnen overstappen naar een volgend bewustzijns niveau of werk:
 
Wat zijn je nog onbewuste (reactie)patronen en werkhouding? Maak ze bewust en kies voor een open wij-houding en (grotere) meedragende verantwoordelijkheid door innerlijke saboteurs en het kleine zelf te doorzien en los te laten. Laat werkzaamheden je niet overkomen, maar wees je bewust dat je dat zelf ook wilt. Denk niet vanuit het kleine zelf, dat je het moet doen van anderen of de situatie moet redden, maar werk vanuit meesterschap en volwassenheid. Laat je werk, motivatie, verantwoordelijkheid en besluiten uitdrukking zijn van Wie je werkelijk Bent en je levensbestemming.Projecteer geen oordelende gedachten naar anderen maar neem je eigen verantwoordelijkheid over de keuze die je elk moment kunt maken.

Bezielde, bewuste organisaties

Leiding en werknemers van bezielde, bewuste organisaties hebben de organisatie om haar doelstelling en visie gekozen. Niets overkomt hen omdat alles een bewuste vrije keuze is. Hun groei naar meesterschap en plezier ligt in het gezamenlijk dienen van een groter belang dan alleen het eigen of organisatiebelang. Het omgaan met bewuste en bezielde mensen die elkaar en elkaars innerlijke groei versterken wordt belangrijker dan het soort werk. Er is een sterk waarde, intuïtief- en integriteitsbesef. Ook wordt er veel samen gedeeld en creatief en dynamisch samengewerkt zonder dat eigenbelang voorop staat. Een derde lichaam, een groepsziel of Christuskracht ontstaat. In grote lijnen loopt alles steeds goed. Er is een flow, afstemming en basisvertrouwen. Meningen en gevoelens worden openhartig geuit. Mensen voelen zich veilig bij elkaar omdat ze innerlijk veilig en oordeelloos bij zichzelf zijn. Lichtheid, gemak en blijheid groeien, net als effectiviteit, productiviteit, duurzaamheid, wij-gevoel, maatschappelijk- en milieubewustzijn, multi-dimensionaliteit en natuurliefde. Leven en werken vanuit de ziel en een ruimer bewustzijn zijn geïntegreerd en er is contact met het ware Zelf.

Tip om succesvol te kunnen overstappen naar een volgend bewustzijns niveau of werk:
Welke negatieve gedachten heb je over anderen? Hoe uit je dat op non-duale, eenheidswijze? Hoe bouw je elkaar op? Transformeer elke comfortzone en ik-gerichtheid in het er zijn voor de groepsziel. Voorkom terugtrekken, verdedigen en aanvallen. leer het ook anderen. Draag geestelijk hoederschap en verantwoordelijkheid over inzet en sfeer alsof de organisatie van jezelf is en wees je steeds bewust van de waarde van de organisatie voor de samenleving. Laat alle angst voor leiderschap, kwetsbaarheid en opstaan los. Leer te leven vanuit een hoger bewustzijn en de Bron- intuïtie en leiding van je lichaam en buikgevoel. Denk vanuit het onvoorwaardelijke wij-hart.

Planetair bewuste organisaties

Leiding zowel als verschillende medewerkers in deze organisatie zijn betrokken bij de planeet en dragen een groter verantwoordelijkheidsgevoel voor de organisatie in het belang van de gemeenschap, het milieu of de aarde. De organisatie is gericht op innerlijke zowel als externe warme verbindingen en welzijn. Uiterlijke rijkdom en beloningssystemen zijn niet langer zo belangrijk. Innerlijke rijkdom en planetaire bijdrage zowel als sociale verantwoordelijkheid staan hoog in het vaandel.

Tip om succesvol te kunnen overstappen naar een volgend bewustzijns niveau of werk::
Herken en transformeer je afweermechanismes en je angst voor kwetsbaarheid, zichtbaarheid en ziels-onveiligheid. Laat verbinding en openheid op alle niveau werkzaam zijn, net als het functioneren vanuit het transpersoonlijke ware Zelf en de groepsziel.

Succesvolle Eenheids-organisaties

De leiding en verschillende medewerkers van een eenheids-organisatie zijn voornamelijk gericht op dienstbaarheid en hebben internationale en wereldziel belangstelling. Ze kennen een hogere integriteit, overleggen en co-creëren regelmatig met andere planetair en maatschappelijk bewuste en dienstbare mensen. Ze leven vanuit hun oorspronkelijke (kristallijnen) gerealiseerde essentie, meesterschap en "naaktheid" en gaan voorbij aan elke angst. Medewerkers denken mee met de leiding en andersom. Ondanks kwetsbaarheid kunnen ze in de dualiteit zowel als in een verlichte omgeving goed functioneren. Ze weten hoe alles holografisch van elkaar afhankelijk is. Hoe alle Rijken en mensen verbonden zijn. Alles wat ze doen heeft doel en betekenis, tijd en energie worden niet langer verspilt. Elk natuurleven en elk mens wordt ten diepste gezien. Er is een basisvrede en rust in hen welke uitstraalt over de organisatie en achterban. Volkomen toewijding aan de 4 P's, people, planet, profit, prophecy, maar ook ethisch handelen kenmerken de organisatie.

Tip:
Ga voorbij de eenzaamheid die voelbaar is wanneer niemand je meer volgt en begrijpt. Wil je niet meer onderscheiden van andere leiders en meesters en kom niet op voor je ik-belang. Denk alleen nog maar aan het belang van de samenleving, de planeet en het wijbelang. Omarm Sekinah, de belangloze zorgzame en universele iefde en wijsheid voor alles wat leeft. Maak het tot je kracht en wijsheid. Belichaam de Gaia-Christ-energie. Wordt een natuurlijke leider, sjamaan, leraar en meester, voor The Diamand New Earth en los het laatste afgescheiden denken en voelen in je op. Werk aan de mannelijke en vrouwelijke eenheid in jezelf.

Vrouwelijke-mannelijke eenheid, zelfgerealiseerde mensen en organisaties

Door als man tevens ook je vrouwelijke kwaliteiten te belichamen en in te kunnen zetten word je volledig.
Door als vrouw ook je mannelijke kwaliteiten te belichamen en in te kunnen zetten word je volledig.

mannelijk
Leidende bewuste Kracht vanuit Hart
Visionair, creëren
Controle, sterk zijn
Doen vanuit zijn en wij
Doelgerichte daadkracht
Duidelijkheid, directheid,
Zorg voor basis; zakelijk,
Beschemende, grensaangevende groepszorg vanuit de Bron
Zorgzame dankbaarheid voor materialen en vriendschap

Ego-ik niveau
Controle, sterker voordoen
Alleen eigen wil, inzicht en mening zijn juist
Competitief, alleen eigenbelang dienend
Concurentiestrijd vanuit angst
Zelf schitteren

vrouwelijk
Dienstbare Liefde voor alle wezens
Zorgzaam, gevoelig, liefdevol, intuïtief vanuit de ziel en essentie
Vanuit het hart aanwezig zijn
Overgave, Moeder aarde, Moeder natuur
Zijnsstaat
Doel is proces en de weg, alles omarmend
Meebewegend
Wijsheid, anderen laten schitteren
Alles mooier willen maken
Hoeder van de sfeer en de groep

Ego-ik niveau
Zich met anderen vergelijken
Niet opstaan, doel en focus niet houden
Aura en aandacht is overal en snel afgeleid
Manipulerend, terugtrekkend, nergens voor uitkomend, afhankelijk, afwachtend
Te aangepast of toegefelijk

 

Dienstbare mannelijke en vrouwelijke leiders raken met hun hart de medemensen zo intens en diepgaand dat ze alle steun krijgen zonder iets op te leggen


Mannen

Mannen zullen eerst hun eigen (eenzame) innerlijke weg en de eigen gevoelige kern (zelf) moeten leren kennen en omarmen, alvorens een dienstbare wij-leider te zijn. Nu doen vriendinnen, vrouwen en moeders dat vaak voor hen. Deze mannen zullen de aarde, natuur en het vrouwelijke, de Liefde, niet eren. Zij zullen het belang ervan niet erkennen en het kunnen dienen.

 

Vrouwen
Vrouwen die zich inzetten vanuit intuItieve en gevoelsmatige wij-kracht, hun buikmeesterschap en essentie ontvangen competitie, afweer, afgunst of worden over het hoofd gezien. Eerst moeten ze hun vrouwelijk pad van kracht (mannelijk) leren gaan zonder afhankelijkheid van anderen. Zonder afhankeleijkheid van fysieke, financiële, daadkrachtige, besluitvaardige en emotionele steun. Pas dan kunnen ze het mannelijke eren, dienen en erkennen vanuit eenheid.

Ondersteuning en healing bij bewustzijn groei. Ook bedrijfscoaching: info@elohim-centre.orgAuteursrechten: Joke ElZiam Nootebos

 


 

Contact opnemen over Geen leuk passend werk; organisatie bewustzijns niveau's!

 

Vul hieronder je gegevens in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

onderwerp
*
naam
*
bedrijfsnaam
telefoon
email
*
bericht
*
anti spam
*
Type hier het woord "elohim"