Aanmelden voor de nieuwsbrief

Gezonde geldstroom

Geld

Voor velen is geld en materie een doel op zich, i.p.v. een fundament om plezier, schoonheid en goedheid te verspreiden. Anderen zitten nog vast aan oude armoedebeloftes, of aan het waanidee dat je een beter mens bent als je niet rijk bent. Geld voelt daarom soms "vies" of "koud".

Het probleem is dat niet iedereen de verschillende mogelijkheden aanvoelt van waar uit je als mens met je geld kan functioneren. In het collectief zit nog altijd de idee van: "rijken zijn de slechteriken, zij hebben de macht". Onzin natuurlijk. Er komen steeds meer welgestelde mensen die echt niet op persoonlijk gewin uit zijn. Zij willen een ander niet laten "verliezen" om zelf te kunnen "winnen" en zijn ook niet krampachtig gehecht aan hun geld.
Geld, de universele maat van wereldse rijkdom, wordt ten onrechte gezien als de tegenpool van spirituele, innerlijk rijkdom. Zelf krijg ik zo nu en dan mailtjes over hoe ik het in mijn hoofd haal geld te vragen voor mijn gave. Alsof de overheid de uitgaven van de "tempel" nog steeds moet betalen...

Aan geld kleven dus uiteenlopende individuele en collectieve emoties. Geld brengt mensen veiligheid, basisbehoeften, bestaansrecht, macht in relaties en in organisaties en aanzien. Deze "zekerheden" kunnen echter alleen maar tijdelijk zijn. Alleen innerlijke zekerheid, in de vorm van Zelfrealisatie is blijvend. Zelfrealisatie met een geheelde innerlijke man/vrouw, met genoeg liefde, eigenwaarde en zelfbekrachtiging, brengt zoveel innerlijke rijkdom dat we ook uiterlijke rijkdom aantrekken, tegelijk met de wens tot delen.

De Geest (Spirit) wil zich uitdrukken in Materie

Dat is de kracht van deze tijd. Het brengt nu echter ook al het ongerief, de blokkades en soms ook oordeel, omhoog.

 

Hoe krijg je geld binnen

 De emoties die we aan geld verbinden hebben alles te maken met de wijze waarop we het verkrijgen. Hoe voelt het bezit van geld aan als we in een uitkering zitten? Vanuit welke motivatie verdienen we ons geld op de werkplek? Functioneren we op ons werk vanuit onze ware natuur, past het werk bij onze innerlijke waarheid en bestemming? Of maken we pijnlijke compromissen hierin? In dat laatste geval raken we het geld vaak snel weer kwijt. Geld dat we niet met een goed gevoel en motivatie verdiend hebben, zullen we doorgaans ook niet goed uitgeven. We besteden het aan zaken die we niet zozeer nodig hebben, maar iets voor ons ego moeten opvullen of compenseren.

Geld is voor ons nu een inwijdingsproef

Geld funktioneert in deze tijd een inwijdingsproef. Het daagt ons uit om in ons hogere zelf te gaan staan. Om precies dát te realiseren waar we voor staan in het leven. Met plezier, vertrouwen en liefde voor elkaar en voor de samenleving.
Zolang we rondom geld nog angst en onvermogen kennen, zal de overvloedwet niet in werking treden en zullen geld en materieel bezit geen creatiekracht voort kunnen brengen. We blijven immers verstoken van onze ware bron van levenskracht zolang we ons zorgen maken over onze inkomsten en uitgaven. Dat probleem zal ons ook blijven achtervolgen als we niet genoeg eigenwaarde hebben, de bedoelingen van anderen wantrouwen en in termen blijven denken van onderlinge vergelijking, concurrentie en tekorten. Als mens zowel als organisatie. Ons hart zal zich sluiten en alleen de zakelijke kant van geld zal een rol spelen, waardoor we de spirituele stroom van overvloed afknijpen. Deze wetmatigheid geldt trouwens niet alleen op individueel niveau, maar ook op collectief niveau. Als het organisatiegeld niet meestroomt met het maatschappelijke belang, zal de overvloedwet niet werken voor groepen en zullen de creatieve krachten in de groep minimaal zijn.

 

Soms zijn mensen en organisaties rijk terwijl ze de ander of het milieu schaden, hoe kan dat?

In dat geval kennen ze al wel de aardse waarde van geld, en ze kennen mogelijk ook de waarde en liefde er van voor zichzelf en hun eigen familie. Maar de zogeheten kosmische vorm bezitten ze niet. Ze missen het spirituele bewustzijn, waardoor ze slachtofferschap, tekorten, macht en angsten zaaien. Uiteindelijk keert dit zich tegen hen. Het ondermijnt hun gezondheid. In grote organisaties kunnen enorme tegenslagen plaatsvinden of kan er zelfs sprake zijn van een aanslag op leven en welzijn. Kortom, uiteindelijk worden vermogensbezitters die helemaal verstoken zijn van spiritueel bewustzijn tegengehouden door universele krachten en wetten.

 

Geldkwesties vanuit dualiteit

Is het onvermijdelijk dat de één altijd tegenover de ander komt te staan? Het hoeft niet. Dualiteitsdenken creëert altijd een tegenovergestelde kracht. Rijkdom tegenover armoede, slachtofferschap tegenover macht. Het overkomt het rijke westen ten opzichte van ontwikkelingslanden, maar het treedt ook op in de groepen waar we deel van uitmaken. Uitkeringsinstantie tov degene die de uitkering ontvangt, werkgever tegenover werknemer, het eigen bedrijf tegenover de concurrent. Bij dualiteitsenergie gaan mensen en landen "leunen" op de meer kapitaalkrachtigen in hun omgeving en voelen zich vervolgens slachtoffer van diegene die hun geld verstrekt. Het werkt niet om geld te geven zonder daarbij te vertrouwen op de bekwaamheden van de ontvanger, zonder daarbij de aanmoediging (energetisch) mee te geven voor diens eigen verantwoordelijkheid.

 

Geven we een gun-energie mee aan een betaling als we geld overmaken of boodschappen afrekenen? Staan we er in dankbaarheid en met respect bij stil wat we ontvangen of denken we dan vooral aan onze zorgen? Kiezen we voor producten, mensen en bedrijven die vanuit het hart opereren om geld en diensten mee uit te wisselen, of kiezen we het goedkoopste?

Goud geld

Win-win principes dragen zowel het vrouwelijke principe van overvloed in zich mee als de mannelijke scheppende en verantwoordelijke daadkracht, die ontstaat vanuit liefde. Geld wordt zo een olievlek van liefde die zich steeds verder uitbreidt en leidt tot vertrouwen en saamhorigheid: de gouden samenleving.

Mensen met een positief vertrouwen in geld, die zich inzetten voor de gouden samenleving, trekken mensen aan die ook zo zijn. Omgekeerd, als we in angst zitten over ons geld, dan zal die negatieve houding bevestigd worden door de mensen met wie we zaken doen.

 

Healing op geldvragen?

 

Zit je met (healings-) geldvragen? Misschien is dan een telefonisch of live consult voor jou een goede uitkomst. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of een afspraak.


Deze tekst mag worden overgenomen mits in zijn geheel en ongewijzigd gebruikt en met bronvermelding: Joke ElZiam Nootebos, www.elohim-business-centre.org