Aanmelden voor de nieuwsbrief

Home


I.v.m. de wintersluiting is het Elohim Centre gesloten van 19 december t/m 1 januari.
We ontvangen jullie weer graag in het Nieuwe Jaar!

De multidimensionale Elohim Krachtplaats en spirituele Elohim Business Centre zijn een ontmoetings- en opleidingscentrum voor non-duale nieuwetijds leiders en organisaties die een bijdrage willen leveren aan een evolutionaire wereldeenheid!  

De samenleving en organisaties veranderen

We willen allemaal de wereld het beste van onszelf geven. We voelen de Verandering. Nu bestaat nog afgescheiden denken, het veilig stellen van persoonlijke doelen en het werken voor geld, erkenning, of positie. Straks niet meer. De transformaties zijn begonnen.
De nieuwetijds geest tilt ons, organisaties, instellingen  en bedrijven uit het ego (ik) tijdperk naar het wij-tijdperk. Geld, positie en relaties zullen steeds meer slechts middelen zijn die dienen om het doel van jouw organisatie en de samenleving te dienen. Geen doel op zich. Als jouw organisatie de samenleving dient, zal iedere naar eenheid gecoachte medewerker met hart, handen en ziel de organisatie dienen. Er ontstaat als vanzelf een sfeer van bezield werken, zelfontwikkeling, genieten, eenheid en overvloed.

Hogere intuïtie en verruimd bewust, multidimensionaliteit, creativiteit, invoelend en aanvoelend vermogen, zorgzaamheid, wij-gevoel, eerlijkheid, passie en persoonlijke ontwikkeling vervlechten zich in een nieuwetijds organisatie met regelgeving, afspraken en resultaatgerichtheid op de meest soepele en vruchtdragende wijze waarop ook de achterban resoneert.


Nieuw leiders gevraagd

Nieuwetijds organisaties, onderwijs en woonvormen hebben een kern van leidinggevenden nodig die zich naast de praktische gang van zaken, mede verantwoordelijk maakt voor de organisatiesfeer, uitstraling, de essentie en ontwikkelingsweg van haar mensen.
 

Hebben we genoeg van alle ego's, karren trekken, targets, tussen werkvloer en de bedrijfsleiding in te moeten zitten, de oneindige stroom van werk, eilandjes, tegenwerking, onderstromen of manipulatie?
Zijn we moe van teleurstelling, weer op-veren en weer een nieuwe horizon zien? Moe van het niet erkend, gezien, aangevoeld of gerespecteerd worden?

Lees verder ....


 

           Dienstbaar leiderschap verenigt kracht en kwetsbaarheid in zich


 

Het Elohim Business Centre

Het Elohim Business Centre ondersteunt mens en organisatie naar non-duaal leiderschap en zelfrealisatie.
Ontwikkeling, reading en coaching van onbewuste, fysieke, emotionele, mentale en spirituele patronen van leidinggevenden, teams en organisatie zijn hierbij het aangrijpingspunt. Onbewuste en onderbelichte tendensen worden aan het licht gebracht. Adviezen voor een nieuwe bedrijfsvoering, coaching en begeleiding worden aangereikt voor duurzame verandering en ontwikkeling.

meer over het EBC..


T: 0031 541539
E: info@elohim-business-centre.org