Aanmelden voor de nieuwsbrief

EBC Meeting/Satsang

In de Business Meeting / Satsang zal centraal staan hoe de manager of leidinggevende zijn/haar organisatie kan optillen naar nieuwe vormen van ondernemen. In het nieuwe ondernemerschap gaat het om het belang van de gevoelsinteractie tussen de manager, het bedrijf als organisme en de maatschappelijke omgeving. Door bewustwording, readings, afstemming op het hart, gevoel en inspiratie komen management en medewerkers weer in contact met de essentie van de organisatie. Daardoor ontstaan op vanzelfsprekende wijze teamgevoel, gezamenlijke draagkracht en een positieve uitstraling naar klant en maatschappij. Door middel van onderlinge uitwisseling, geïnspireerde lezingen, eigen ervaring en praktijkvoorbeelden van de deelnemers, doen we nieuwe inzichten op en helpen we elkaar en onze organisaties, bedrijven of instellingen. Ons kleine zelf zal transformeren naar ons groter Zelf dat geluk vindt in een gezamenlijk aanpakken en het algemeen belang.

 

De meeting vindt plaats o.l.v. Joke ElZiam Nootebos, directeur Elohim Business Centre.

De locatie is in de natuur op de Elohim Krachtplaats a.d. Duits-Gronings-Drentse grens.

                                     

    


Inhoud                                                                                                                          

 

Dag 1. "De Verkenning"

Op dag 1 zullen we kennismaken met elkaar en verkennen hoe het persoonlijke leven en het organisatieleven eruit zal gaan zien na het einde van de financiële crisis. Hierbij komt de relatie tussen innerlijke groei en organisatiebloei aan de orde en het belang van de ervaring van de subtiele energiewereld in ons en om ons heen.

 

Dag 2. "Mogelijkheden en belemmeringen"

Op dag 2 gaan we dieper in op de organisatieveranderingen die nodig zijn om te komen tot het nieuwe ondernemen en leidinggeven. We onderzoeken de mogelijkheden om met energiemanagement te werken aan de sfeer binnen de organisatie of instelling, Ook wordt een organisatiediagnose uitgewerkt voor één van de deelnemers. Hierbij wordt onderzocht wat de essentie, aardse en spirituele missie van de organisatie is en wat de huidige uitstraling van het bedrijf naar buiten is. Zo wordt inzichtelijk welke stappen gezet kunnen worden om de gewenste belemmeringen op te heffen, veranderingen door te voeren en de essentie van een organisatie tot leven te brengen waarbij vanzelf het belang van de samenleving zal meewegen.

 

Dag 3. staat in het teken van de "Ingrediënten voor realisatie en succes".

Belangrijke thema's als de sturing van onze organisaties komen uitgebreid aan de orde; de functie van geld, de noodzaak van groei en het herkennen van onder- en bovenstromen in de organisatie. Deze dag is er ook vooral aandacht voor wat de manager zelf nodig heeft in termen van persoonlijke ontwikkeling en ondersteuning om de organisatie door de veranderingen heen te kunnen leiden. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld van een van de deelnemers, wordt ingegaan op de persoonlijke potentie en levensbestemming van de leidinggevende gezien tegen de achtergrond van de eigen organisatie. Tot slot brengen we in kaart welke interventie we kunnen plegen om regels en controle te  verminderen en een vloeiende stroom van gemak, welzijn met een gezamenlijke draagkracht op gang te brengen. Dienstbaarheid aan onszelf, de organisatie of instelling en aan onze achterban kunnen volgens een stappenplan in gang gezet worden. Natuurlijk kijken we op de laatste dag ook terug op de oogst van deze driedaagse en wat we daarin met elkaar helder hebben gekregen.

 

Help mee aan de shift van het organisatie-, bedrijfs- en instellingsleven!
Ben je een pionier, wil je veranderingen; we rekenen op je!

 


Prijs van de meeting/ satsang

De kosten van deze 3 -daagse zijn € 1795,- 
Dit is inclusief  eenvoudig verblijf op een 2 tot 6 persoons slaapkamer, maaltijden en entree Helende bezoekerstuinen

 


 

Info en contact

Voor inschrijven klik hier

 

Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

 

 


 

 

 

Meer / andere mogelijkheden

 

Zie Elohim "diensten"

 


 

 

 

Gastdocenten / trainers

Workshops (1, 2 daags): creatief ondernemen, succesvol personeelsbeleid,....

Wil je zelf een training geven op de Krachtplaats neem dan contact met ons op.