Aanmelden voor de nieuwsbrief

Organisatiescan

Inhoud:

Bij de organisatiescan wordt een business reading gecombineerd met interviews met sleutelfiguren uit de onderscheiden organisatielagen, aan de hand van specifieke vragen van de opdrachtgever. De informatie uit de reading en de interviews geven een totaalbeeld van onderliggende oorzaken of patronen en de beleving van de medewerkers over deze thematiek in de bedrijfsvoering. In de rapportage worden concrete aanbevelingen voor verbetering gedaan. De organisatiescan wordt afgesloten middels een opleveringsgesprek met de opdrachtgever.

Rapportage:

De bevindingen en verbetervoorstellen worden schriftelijk gerapporteerd.

Oplevering:

Afhankelijk van aantal interviews, normaliter binnen een maand.

Kosten:

Op basis van offerte.

 

terug