Aanmelden voor de nieuwsbrief

Disclaimer Elohim Business Centre


 

  • In een bedrijfsreading consult wordt benoemd wat energetisch oplicht ten aanzien van een gegeven bedrijfssituatie. Deze consulten geven een belangrijke inzicht in, en bewustwording van de aard van de gewenste veranderingen tegen de achtergrond van de gestelde vragen. De reading informatie op zich zet geen feitelijke verandering in werking.
  • Er worden geen toekomstvoorspellingen gedaan. Wel kan het zijn dat er toch, tijdens een sessie / reading, informatie over de toekomst doorkomt. Dit betekent niet dat we hierop garantie geven.
  • Het Elohim Business Centre is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na consulten en sessies.
  • De informatie uit de consulten wordt door het Elohim Business Centre niet aan derden verstrekt, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt.
  • De cliënt beslist zelf over gebruik van de informatie uit de consulten in de privésfeer. Indien de cliënt de informatie op een andere wijze wil gebruiken (bijvoorbeeld op een website openbaar maken), dan kan dit alleen met toestemming van het Elohim Business Centre
  • Consulten en sessies vinden plaats op afspraak. Bij annulering worden € 15,- administratiekosten in rekening gebracht.

 

Website

  • Ondanks de zorg en aandacht voor de inhoud van de website van het Elohim Business Centre, is het mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is weergegeven. Het Elohim Business Centre is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies en/of schade ten gevolge van het gebruik van de site, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.
  • De inhoud van de website mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van het Elohim Business Centre.

 

Voor klachten, opmerkingen of signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar mailto: info@elohim-business-centre.org .