Aanmelden voor de nieuwsbrief

Producten en diensten

 


 

Door het Elohim Business Centre worden onderstaande producten en diensten aangeboden. Voor onze aanpak en werkwijze bij bedrijfsspecifieke advisering vinden wij het van belang dat eerst een helder beeld wordt opgebouwd van de essentie van het bedrijf of organisatie. Dit  wordt gerealiseerd door de intake in de vorm van de zogenaamde business reading. Deze vormt de basis voor het vervolgaanbod van de overige producten en diensten.

Producten

a) Trainingen, opleidingen, workshops
b)  Business reading
c)  Organisatiescan
d)  Veranderplan 
e)  Sabbatical; participeren en ontwikkelen in een multidimensionale, non-duale, open organisatie 

 


a. Trainingen, opleidingen, workshops´╗┐

lees meer


b. Business reading

 
Inhoud:
Een business reading is een organisatie-, afdelings-, of teamdiagnose in vogelvlucht. Het geeft een eerste beeld van wat energetisch oplicht in de organisatie of gebruikt kan worden bij specifieke vragen. Onderbelichte of onbewuste processen, valkuilen of kansen kunnen worden blootgelegd.

Rapportage:
De reading wordt op CD-ROM vastgelegd (en kosteloos toegestuurd in het geval van een afstandsreading).

Oplevering:
Op afspraak.

Kosten:
Informeer naar de kosten.

 

Disclaimer 


c. Organisatiescan

 
Inhoud:
Bij de organisatiescan wordt een business reading gecombineerd met interviews met sleutelfiguren uit de onderscheiden organisatielagen, aan de hand van specifieke vragen van de opdrachtgever. De informatie uit de reading en de interviews geven een totaalbeeld van onderliggende oorzaken of patronen en de beleving van de medewerkers over deze thematiek in de bedrijfsvoering. In de rapportage worden concrete aanbevelingen voor verbetering gedaan. De organisatiescan wordt afgesloten middels een opleveringsgesprek met de opdrachtgever.

Rapportage:
De bevindingen en verbetervoorstellen worden schriftelijk gerapporteerd.

Oplevering:
Afhankelijk van aantal interviews, normaliter binnen een maand.

Kosten:
Op basis van offerte. 


d. Veranderplan

 
Inhoud:
Als vervolg op de organisatiescan kan de opdrachtgever ervoor kiezen een uitgewerkt plan van aanpak op te laten stellen voor implementatie van de verandervoorstellen uit de scan. Dit plan krijgt zijn uitwerking in nauwe samenwerking met de opdrachtgever voor een effectieve aansluiting op de bedrijfsorganisatie.

Rapportage:
Het veranderplan wordt schriftelijk gerapporteerd en desgewenst gepresenteerd.

Oplevering:
Afhankelijk van opzet en omvang veranderplan.

Kosten:
Op basis van offerte.

 


Sabbatical & participeren en ontwikkelen in een multidimensionale, non-duale, open organisatie

Wil je jezelf verder ontwikkelen op het gebied van hart -, buikgevoel, multidimensionaliteit en zelfrealisatie?  Wil je ervaren hoe het is in een nieuwetijds organisatie en team te functioneren waar je, naast bekwaam en productief, ook kwetsbaar, veilig, vriendschappelijk en je volledige essentie kunt zijn? Wil je je ontwikkelen om in eenheid met de natuur, je team en je volledig potentieel te leven?  Gecoacht worden om als nieuwetijds leider zodanig leiding te geven dat (onderlinge) tegenstromen oplossen en eenheidsbewustzijn in jezelf en de omgeving als vanzelf ontstaan?  

 

 

 

 

Contact
E:info@elohim-centre.org
T: 0031 (0)597 541539


 

 

Diensten

 
Wanneer voor een bedrijf of organisatie een business reading reeds is uitgevoerd en daarmee de basis voor eventuele verdere samenwerking is gelegd, kunnen eveneens de volgende diensten worden aangeboden.

a)   Kort consult (telefonisch of live)
b)   Workshops
c)   Procesbegeleiding
d)   Coaching (persoonlijk, team en organisatie)
e)   Persoonlijke reading
f)    Zelfrealisatietraject


a. Kort consult

 
Inhoud:
Een kort consult betreft een reading op een specifieke, mogelijke urgente, vraag over bijvoorbeeld opdrachten, sollicitaties, personen of  communicatieproblemen. Dit consult wordt, tenzij de opdrachtgever anders wenst, telefonisch afgehandeld. De reading resultaten worden niet vastgelegd, tenzij anders afgesproken.

Kosten:
€ 50,- per kwartier.


b. Workshops

 
Inhoud:
Voor bepaalde thematieken waar groepen mensen bij betrokken zijn, kan de workshop als werkvorm uitkomst bieden. De workshops georganiseerd door het Elohim Business Centre zijn gericht op het vinden van oplossingen die kunnen rekenen op actief draagvlak van de betrokkenen. Hierbij is het belangrijk dat mensen ja zeggen en ook ja doen, vanuit oprecht geloof in de passendheid van de oplossing. De invoelende kwaliteiten van de workshopbegeleiders staan hierbij garant voor een sfeer van veiligheid en openheid die ook gevoelige kwesties helder op tafel krijgt. De workshops kunnen zowel binnen het bedrijf als op de Elohim krachtplaats worden georganiseerd.

Kosten:
Op basis van offerte.


c. Procesbegeleiding

 

Inhoud:
Veel veranderingsprocessen hebben een langere tijdsperiode nodig of een programmatische aanpak om daadwerkelijk tot duurzame effecten te komen. Afhankelijk van het veranderplan kan dit vragen om specifieke begeleiding variërend van programmamanagement tot de organisatie van een aantal opeenvolgende teamsessies of begeleiding op de werkvloer. Deze procesbegeleiding is altijd maatwerk, van meet af aan gericht op het realiseren van zelfredzaamheid van personen, bedrijf of organisatie. Een goede adviseur/ coach maakt zichzelf overbodig.

Kosten:
Op basis van offerte.


d. Coaching


Inhoud:
Voor de verwezenlijking van de verbetervoorstellen kan een verdere persoonlijke begeleiding wenselijk zijn, waarbij wordt aangesloten bij de huidige situatie, ervaringen en werkwijze van de betrokken mensen. Dit is het werkterrein van de Gouden Tijd organisatie-coach. Door middel van coaching sessies worden managers en medewerkers individueel of in teamverband ondersteund bij het doorvoeren van de gewenste en afgesproken veranderingen.  Spirituele bedrijfscoaching vanuit het Elohim Business Centre gaat meestal hand in hand met toepassen van heldervoelend "lezen".

Kosten:
Op basis van offerte


e. Persoonlijke reading

 
Inhoud:
Bij de doorvoering van veranderingen kan blijken dat blokkades op persoonlijk niveau (managers of medewerkers) belemmerend werken op de effectiviteit van de processen. Soms zijn deze oplosbaar door gerichte coaching, maar een persoonlijke reading kan veel helderheid bieden over de oorzaak van de ervaren weerstand. De inzichten en/of  healing die optreden als resultaat van de readingsessie, geven een nieuwe basis aan het persoonlijk functioneren. De persoonlijke reading kan daarom ook een goede start vormen voor de manager die verantwoordelijk is voor de implementatie van de veranderplannen binnen bedrijf of organisatie.

Kosten:
Op basis van offerte

 


f. Zelfrealisatietraject

Inhoud:
Als de eigen hogere natuur volledig wordt belichaamd op het werk, thuis, in gedrag en gezondheid, als het hart volledig ontwaakt en één is met onze innerlijke natuur en de natuur buiten, worden en werken we met vreugde vanuit ons volledig Zijn. De eigen mening wordt minder belangrijk dan het groepswelzijn. Door het ontwaken van mind, hart en buik, aards en Goddelijk, leiderschap en dienstbaarheid ontstaat oplossinggerichtheid naar eigen mensen, gezag en milieu. De kleine persoonlijkheid wordt oordeelloos bezien, krijgt steeds minder voeding en ten slotte lost de identificatie ermee op. Nu handelen we als een meester.
Voor diegenen die deze diepgaande, transformerende ontwikkelingsweg willen gaan, wordt op de krachtplaats van het Elohim Business Centre het zelfrealisatietraject aangeboden.

kosten:
Op basis van offerte

 

 


 

Contact opnemen over Producten en diensten!

 

Vul hieronder je gegevens in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

onderwerp
*
naam
*
bedrijfsnaam
telefoon
email
*
bericht
*
anti spam
*
Type hier het woord "elohim"