Aanmelden voor de nieuwsbrief

Coaching

Voor de verwezenlijking van de verbetervoorstellen, aangegeven in de reading, kan een verdere begeleiding wenselijk zijn waarbij wordt aangesloten bij de huidige mensen en situatie. Dit is het werkterrein van de organisatie-coach. Met (maandelijkse) individuele en team bewustzijn-coachingsessie(s) of begeleiding op de werkvloer worden managers (afdelingen en medewerkers) ondersteund bij het doorvoeren van de gewenste en afgesproken veranderingen. Spirituele bedrijfscoaching vanuit het Elohim Business Centre houdt meestal ook het tegelijkertijd toepassen van reading (heldervoelen)  in.

 

 

 

Coaching

 • Coaching naar eigen levensbestemming in samenhang met organisatie-doel
 • Coachen naar een beter bedrijfs- of instelling-resultaat
 • Coachen naar meer plezier, hart, wij-gevoel en welzijn 
 • Coaching naar toekomstontwikkelingen
 • Coaching bij projecten, communicatie, intuïtie, samenwerking 
 • Een bijdrage leveren aan strategie- en businessplanning en het opstellen van de jaarplannen
 • Individuele en teamcoaching
 • Coaching naar openheid, onderlinge veiligheid, samenwerking cliënt of product
 • Organisatie coaching op P.R., marketing en uitstralingseffect
 • Coaching op in- en aanvoelend vermogen, betrokkenheid, dienstbaarheid
 • Coaching bij organisatie- of individueel-gedrag voorkomend uit onzekerheid/ onveiligheid
 • Coaching time-managment versus ontspanning
 • Coaching bij hierarchie, ambitie en eilandjes geest

 

Ruime ervaring

De nieuwetijds organisatie-coach heeft een ruime ervaring als leidinggevende in een (bedrijfs)organisatie of overheidssector. Hij/ zij kent de eigen weg naar zelfrealisatie / het authentieke zelf.

 

Niet haalbaar? 

Je kent je organisatie of bedrijf, ziet de medewerkers voor je en denkt "dat kan bij ons niet veranderen naar wat ik hier lees of voel".
Vergis je niet, we hebben de tijd mee. Velen zijn voorgegaan waarvan iedereen dacht: "die/dat verandert nooit". Juist door het openen van eigenliefde, zelfrespect en het authentieke zelf groeit  een ieder in   kracht, openheid, blijheid en vernieuwing. Mens en organisatie openen naar hun volledig potentieel. Hele afdelingen gaan mee als mensen ervaren wie ze werkelijk zijn. De helende herkenning die ontstaat door een heldere, (zelfgerealiseerde) Gouden Tijds begeleider die zaken kan doorzien, benoemen, coachen en verbeteren. Een spirituele bedrijfscoach met een open oor en hart voor de ervaringen, wijsheid en inzichten van mensen.

  

Wat levert coaching op?

Het doorvoeren van de adviezen gebaseerd op reading levert een heel scala aan heilzame effecten op in de bedrijfsvoering. Natuurlijk hangt het effect samen met de achterliggende oorzaken van bestaande problemen en de moed tot veranderen en groeien.

  

 

Verbeteringen die dan kunnen worden verwacht zijn onder meer:

 • Vermindering tegenvallers, tegenstroom, "foute" inschattingen.
 • Onderstromen belichting maakt tijdig bijsturen mogelijk.
 • Sfeer van openheid, vertrouwen en gezamelijke verantwoordelijkheid.
 • Toename van creativiteit, effectiviteit en werkplezier.
 • Vermindering van ziekte en duaal gedrag.
 • Minder overleg nodig door gezamenlijk gedragen visie en koers.
 • Top, middenkader, werkvloer en klanten vinden elkaar.
 • Betere in- en externe samenwerking.
 • Effectievere communicatie door vermindering "maskers", houdingen en "muurtjes".
 • Toestroom van dynamische jongeren en hartenergie.
 • Toestroom van cliënten, product en geldstroomverbetering.
 • Groenbewustzijn.
 • Geen terugkerende ongewenste situaties

 

  

 


 

 

 

 

 

Een organisatie die voorop loopt stelt een holistisch reader-coach aan!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elohim Gouden Tijd Business Readers
Voor een afspraak of meer informatie, neem dan contact op met het Elohim team Business Readers.

 

 

 

 

terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Contact opnemen over Coaching!

 

Vul hieronder je gegevens in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

onderwerp
*
naam
*
bedrijfsnaam
telefoon
email
*
bericht
*
anti spam
*
Type hier het woord "elohim"