Aanmelden voor de nieuwsbrief

Business reading

 

De Gouden Tijd Elohim organisatie-reader is in staat om op heldervoelende wijze te "lezen"  en adviseren bij  bedrijf, directie, management, medewerkers en klantenvragen. Ook kan hij/zij als reader heldervoelende en helderwetende indrukken en tips geven over projecten, producten, teams of het geheel van de organisatie. Maak een keuze uit; op locatie of telefonisch (heldervoelend) 

 

 De Elohim Business Reader kan informatie geven over:

 • een beter bedrijfsresultaat
 • meer plezier, hart en welzijn op het werk
 • toekomst organisatie-ontwikkelingen
 • het maken van keuzes, projecten, plannen, sollicitant, etc.
 • strategie- en businessplanning en het opstellen van de jaarplannen
 • Individuele en teamreading-coaching op Gouden Tijds wijze 
 • communicatie, openheid, onderstromen, onderlinge veiligheid, samenwerking, cliënt of product
 • P.R., marketing en uitstralingseffect.
 • energie in afdeling, gebouw, gebied. Natuur en straling, de invloed op plezier en resultaat
 • samenwerken
 • organisatie- of individueel-gedrag voortkomend uit onzekerheid/ onveiligheid
 • uitstraling van directie naar werkvloer
 • Feng Shui, kristallen installeren op de werkplek-afdeling-bezoekersruimte

 

handen_0409.jpg

 

Ruime ervaring

De Elohim Business reader heeft ruime ervaring als leidinggevende in (bedrijfs)organisatie of overheidssector. Hij/ zij kent de eigen weg naar zelfrealisatie en het authentieke zelf. 

Daar waar consultancy-bedrijven en organisatie-adviesbureaus weken tot maanden voor onderzoek nodig hebben, is de Elohim reader in staat in slechts enkele uren kernproblemen en oplossingen op het gebied van management, cultuur, bedrijfsprocessen, (mis)communicatie en (innerlijke en uiterlijke) groeimogelijkheden aan te geven. De bevindingen en verbetervoorstellen worden op een geluidsbestand en/of in een rapport vastgelegd.

 

Niet haalbaar?

Je kent je organisatie, de mensen of je bedrijf, je ziet de medewerkers voor je en denkt "dat kan bij ons niet veranderen... ".
Vergis je niet, we hebben de tijd mee. Velen zijn voorgegaan waarvan iedereen dacht; "die/dat verandert nooit". Hele afdelingen gaan mee als mensen horen en ervaren wie ze in hun volledig potentieel en essentie zijn en wat hun doel is.

 

Wat levert de reading op?

Het doorvoeren van de adviezen gebaseerd op  Gouden Tijds bedrijfsvoering leveren een heel scala aan heilzame effecten op. Natuurlijk hangt het waargenomen effect samen met de achterliggende oorzaken van bestaande problemen en de moed tot veranderen en (innerlijk en uiterlijk) groeien. Verbeteringen die dan kunnen worden verwacht zijn onder meer:

 

Heilzame effecten

 • Vermindering tegenvallers, tegenstroom, "foute" inschattingen.
 • Belichting van onderstromen maakt tijdig bijsturen en onderlinge warmte, neuzen dezelfde kant op, mogelijk.
 • Sfeer van openheid, vertrouwen en gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 • Toename van creativiteit, effectiviteit en werkplezier.
 • Vermindering van ziekte en duaal gedrag.
 • Minder overleg, regels en controle nodig door gezamenlijk gedragen visie en koers.
 • Top, middenkader, werkvloer en klanten vinden elkaar.
 • Betere in- en externe samenwerking.
 • Effectievere communicatie door vermindering van "maskers", houdingen en "muurtjes".
 • Toestroom van dynamische jongeren en hartenergie.
 • Toestroom van cliënten, product- en geldstroomverbetering door toegenomen dynamische kracht en verbeterde uitstraling.
 • Groenbewustzijn.
 • Antwoord op terugkerende situaties, antwoord op specifieke vragen of gebeurtenissen.

 

Een organisatie die voorop loopt stelt een Gouden Tijds Elohim Reader-Coach aan!

 

 

Bij een reading staan niet alleen zaken, maar juist ook de mensen centraal

Elke organisatie wordt veel meer dan iedereen denkt bepaald door individuele innerlijke belemmeringen of innerlijke kwaliteiten, zeker  van de bestuursleden en directieleden. Zij zetten de sfeer waarvanuit een ieder reageert en opereert.

 

Hoe we werken

In de readingen zijn we gewend direct naar de kern te gaan. Daarom zullen de mensen op sleutelposities centraal staan. Wat in hen zit is terug te vinden in houdingen, reakties van anderen, de mensen die aangetrokken worden en uiteindelijk in de hele bedrijfsvoering.
De mens centraal stellen is de snelweg.

Tijdens een gesprek of reading wordt dus ingestoken vanuit organisatievragen, zowel als vanuit de mensen. 

Omdat de mensen soms kwetsbaar zijn is een eerste reading daarom goed om alleen te doen of alleen met  vertrouwens personen. Het vervolg, bijvoorbeeld aangaande beleidsvragen en knelpunten, kan dan met (of zonder) anderen erbij zijn, waarbij eigen ontwikkelingsmogelijkheden iets meer buiten beschouwing kunnen worden gelaten.


Elohim Business Readers
Neem voor een afspraak contact op met het Elohim team Business Readers.

 

Disclaimer

 terug

  

 


 

Contact opnemen over Business reading!

 

Vul hieronder je gegevens in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

onderwerp
*
naam
*
bedrijfsnaam
telefoon
email
*
bericht
*
anti spam
*
Type hier het woord "elohim"